Frivillighedsrådet

Frivillighedsrådet varetager de frivillige sociale foreningers interesse og virker som bindeled mellem det frivillige sociale arbejde, de kommunale politikere og kommunes forvaltning.

  • Rådet kan indsamle oplysninger om det frivillige sociale arbejde, medvirke ved dialogmøder, tage initiativ til kurser for frivillige, forslå retningslinjer og kriterier for tildeling af § 18 midler samt komme med forslag til fordeling af støtte til de enkelte foreninger og organisationer.

  • Planlægning og afholdelse af for eksempel stormøder eller en frivilligheds-messe/- dag i samarbejde med kommunen er også en del af rådets opgaver.

  • Ligeledes sikrer Frivillighedsrådet sammen med Tønder Kommune, at der sker en løbende justering og udvikling af frivillighedspolitikken.

Referater fra Frivillighedsrådet

Adolf Wegener Andersen
E-mail: awea@os.dk

Bent Nielsen
E-mail: benielsen80@gmail.com 

Hildegard Høft
E-mail: karl-jugen@compaqnet.dk

Poul Mølgaard
E-mail: poulm@post11.tele.dk

Arne Klinge
E-mail: sak@bbsyd.dk

Mona Fabricius
E-mail: mfabricius4@gmail.com 

Lærke Petronella Posch Bruns
E-mail: lpposch@live.dk

Kurt Nielsen
E-mail: kknielsen@pc.dk

Mia Magnussen
E-mail: miakjeldgaard@gmail.com

Hans Christian Vorting
E-mail: vorting@bbsyd.dk

Linda Laursen
E-mail: lindamitzililli@gmail.com

Willy Poulsen
E-mail: mwpoulsen51@gmail.com

Connie Wittenkamp
E-mail: wittenkamp@c.dk

Margit Bergendorf  (suppleant)
E-mail: mb.arndrup6@live.dk

 

Vedtægter for Frivillighedsrådet

Procedure for valg til Frivillighedsrådet

Her kan du læse politikken for det frivillige social arbejde

Siden er opdateret:
06.09.2016