Bosætning og Landdistrikter (§17 stk. 4-udvalg)

Udvalgets medlemmer

Leif Høeg Jensen (V) formand
Jørgen Popp Petersen (S) næstformand
Peter Christensen (A)
Thomas Ørting Jørgensen (L)
Anita Uggerholt Eriksen (V)
Bo Jessen (V)

Udvalgets hovedopgaver:

Understøtte bosætnings- og tilflytningsindsatsen

Siden er opdateret:
01.01.2018