Børn og Ungeudvalget

Børn og Ungeudvalgets medlemmer

Jens Møller (V) formand
Jens Nissen (A)

Udvalget består derudover af en dommer udpeget af Domstolsstyrelsen og to pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeget af Statsforvaltningen.

Udvalgets hovedopgaver 

  • Træffe afgørelse i sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 
Siden er opdateret:
09.04.2016