Ældrerådet

Høj stemmeprocent ved ældrerådsvalget i Tønder Kommune

Ældrerådet er valgt den 19. november 2013 for en fire årig periode.

Rådet består af 13 medlemmerne med præsentanter fra de seks tidligere kommuner. Medlemmerne er: 

Bredebro

Højer:

Løgumkloster

Nørre-Rangstrup:

Skærbæk:

Tønder:

Rådet har den 11. december 2013 konstitueret sig sådan:

Formand: Anneliese Bucka
Næstformand: Ragnhild Dixen

Forretningsudvalg: Anneliese Bucka, Ragnhild Dixen og Niels H. Andersen. 

Vedtægter og forretningsorden for Ældrerådet

Siden er opdateret:
09.01.2017