Valg til Folkeoplysningsudvalget og Kulturelt Forum

Valg til Folkeoplysningsudvalget

Klosterhallerne, Idrætsvej 1, 6240 Løgumkloster

Mandag den 15. januar 2018 kl. 19.00 - 21.00

Folkeoplysningsudvalget er det udvalg, der fordeler tilskud og lokaler m.v. efter Folkeoplysningslovens regler til de foreninger og aftenskoler der er godkendt under loven i Tønder Kommune.

I den kommende periode 2018-2021 har udvalget også rigtig mange andre spændende opgaver. Bl.a. skal de se på muligheder for ændringer af regler og rammer for aktivitetstilskuddet. Det kan åbne op for tilskud til andre målgrupper end unge under 25 år. Udvalget arbejder også for at skabe netværk og samarbejde i meningsfulde fællesskaber.

Folkeoplysningsudvalget skal desuden være med til at virkeliggøre handlinger og pege på nye handlinger i forhold til politikken for Kultur, Fritid og Landdistrikter for perioden 2018-2021.

Udvalget består af 15 medlemmer. 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 12 medlemmer valgt af foreninger og aftenskoler.

Valg til Folkeoplysningsudvalget

 • Valgaftenen foregår den 15. januar 2018 i Løgumkloster Hallen, Idrætsvej 1, 6240 Løgumkloster fra kl. 19.00 - 21.00
 • Tilmelding samt indstillinger til valget skal ske senest den 8. januar 2018 til pokof@toender.dk. Navn samt forening man repræsenterer bedes oplyst.
 • Til valgmødet indbydes 2 repræsentanter fra hver af de foreninger, der er godkendt under Folkeoplysningslovens område og som enten har modtaget tilskud eller lånt lokaler inden for det seneste år.
 • For at kunne indstilles eller vælges til Folkeoplysningsudvalget er det en betingelse, at den pågældende repræsenterer en forening, som i det seneste år op til datoen for valget til Folkeoplysningsudvalget har gennemført en folkeoplysende virksomhed med tilskud eller anvisning af et lokale efter loven.
 • Fuldmagt fra valgbare kandidater, som ikke kan deltage på valgaftenen, kan sendes til pokof@toender.dk - I fuldmagten bedes kandidatens navn, navn på foreningen som kandidaten repræsenterer samt kandidatens underskrift fremgå.

Valg til Kulturelt Forum

Udviklingsseminar samt valg til Kulturelt Forum

Tønder Rådhus, Wegners Plads 2, 6270

Mandag den 8. januar 2018 kl. 18.00 - 21.30

Mandag den 8. januar 2018 holder Kulturelt Forum udviklingsseminar og slutter af med valg til udvalget for perioden 2018 - 2021. Begge dele foregår på Tønder Rådhus, Wegners Plads 2, 6270 Tønder.

Kulturelt Forum er paraplyorganisation for alle kulturaktører i Tønder Kommune. Kulturelt Forum styrker og udvikler kulturlivet i hele Tønder Kommune og skal være med til at virkeliggøre handlinger og pege på nye handlinger i forhold til politikken for Kultur, Fritid og Landdistrikter for perioden 2018 - 2021.

Det er Kulturelt Forums formål at arbejde for at styrke og udvikle kulturlivet i bred forstand til glæde for borgere i Tønder Kommune. Det skal udviklingsseminariet blandt andet være med til at sætte fokus på.

Program for aftenen:

18.00 – 18.15: Velkomst

 • Formand for Kulturelt Forum Jens Andresen
 • Formand for Kultur- og Fritidsudvalget René Andersen

18.15 – 18.45: Orientering v. Kia Fog Kristensen om:

 • Økonomi
 • Vedtægter og formål for Kulturelt Forum

Spisning

18.45 – 19.00: Intro til "workshop"

19.00 – 19.45: Workshop med drøftelse af spørgsmål om hvordan udvalget kan styrkes i det fremadrettede arbejde

19.45 – 20.25: Fremlæggelse i plenum

20.25 – 20.35: Gennemgang af valgregler v. forvaltingen

20.35 – 20.50: Udlevering af stemmesedler v. forvaltningen

20.50 – 21.25: Gennemførelse af valg v. forvaltningen

21.25 – 21.30: Tak for i aften v. Jens Andresen

Valg til Kulturelt Forum

 • Valgaftenen foregår i forbindelse med at Kulturelt Forum afholder et udviklingsseminar mandag den 8. januar 2018 på Tønder Rådhus, Wegners Plads 2, 6270 Tønder fra kl. 18-21.30
 • Tilmelding til udviklingsseminar og valget samt indstilling af kandidater til valg til Kulturelt Forum skal ske på pokof@toender.dk senest den 1. januar 2018
 • På valgmødet opskrives kandidater, der ønsker at stille op til valget, og som tilslutter sig forpligtigelsen for medlemmerne. Kandidater kan opskrive sig selv. Kandidater kan kun opskrives af anden person, såfremt de ønsker at modtage valg.
 • Stemmeberettiget på valgmødet er alle kulturaktører i Tønder Kommune: professionelle kunstnere, amatører, formidlere og deltagere. Der uddeles stemmesedler efter følgende retningslinjer:
  • foreninger har kun én stemme pr. forening
  • kulturinstitutioner har kun én stemme pr. institution (dog har kommunale kulturinstitutioner ingen stemme)
  • enkeltaktører/borgere har én personlig stemme, som skal afgives ved personligt fremmøde.

 

Siden er opdateret:
18.12.2017