Skøjtesøer

Se her, hvor du kan stå på skøjter i Tønder Kommune

Færdsel på isen

Tønder Kommune forbyder generelt færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb, gadekær med videre jf. ordensbekendtgørelsens §15, stk. 1.

Undtaget for ovenstående bestemmelse er de steder - vist på kortet nedenfor med en iskrystal - hvor Tønder Kommune efter måling af isens tykkelse (mindst 13 cm.), tillader færdsel på isen. 

Selvom en sø åbnes for færdsel, er færdsel på isen ALTID på eget ansvar. Færdsel på isen skal ske med sund fornuft. Det tilrådes, at børn altid færdes på isen ifølge med en voksen.

I weekenden bliver hjemmesiden ikke opdateret. Hvis der sker vejrforandringer i weekenden med høje temperaturer kan isens tykkelse komme under de tilladte krav.

Isens tykkelse har i år endnu ikke været på de krævede 13 cm.

Hvis der er en rød trekant er færdsel på isen forbudt.

 Hvis der er en iskrystal er søen åben for færdsel.

Vi gentager at: Selvom en sø åbnes for færdsel, er færdsel på isen ALTID på eget ansvar. Færdsel på isen skal ske med sund fornuft. Vi tilråder, at børn altid færdes på isen ifølge med en voksen.

I weekenden bliver hjemmesiden ikke opdateret. Hvis der sker vejrforandringer i weekenden med høje temperaturer kan isens tykkelse komme under de tilladte krav.

Siden er opdateret:
05.03.2018