Penge til dit projekt

Har du et projekt der mangler økonomiske midler for at komme i gang?

Så er der forskellige muligheder for at søge økonomiske tilskud og støtte via puljer og tilskudsordninger.

Her kan du orientere dig nærmere om, hvilke muligheder der er for netop dit projekt.

Kulturelt Forum

Kulturelt Forum er paraplyorganisation for alle kulturaktører i Tønder Kommune og til gavn for dig.

Søg penge hos Kulturelt Forum.

Dansk-tysk Kulturaftale

Kulturaftale Vadehavet

Lokale Aktions gruppers pulje (LAG)

LAG Haderslev-Tønder (Lokale Aktions Grupper) er en af de grupper i Danmark, der har til opgave at skabe udvikling og innovation i lokalsamfundene.

Søg penge hos LAG Haderslev-Tønder.

Landdistriktsudvalgets pulje (LU)

Tønder Landdistriktsudvalg støtter mange aktiviteter i Tønder Kommune.

Intet er for stort, intet er for småt. Vi yder ikke almindeligt driftstilskud, og kan heller ikke give nogen underskudsgaranti.

Søg om tilskud fra Landdistriktsudvalgets pulje.

Folkeoplysningsudvalgets tilskudsmuligheder (FOU)

Folkeoplysningsloven giver dig mulighed for at søge om tilskud til fritidsaktiviteter.

Søg om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget.

Foreningsudvikling

Siden er opdateret:
17.06.2016