Reklameskilte og -plakater

Der er forskellige regler for, hvad du må skilte med

Reklameplakater

Tilladelse til at sætte reklameplakater op i Tønder Kommune

Før du må hænge reklameplakater op, skal du søge om en tilladelse.

Ansøgningen skal sendes til Tønder Kommune på teknisk@toender.dk. Du må regne med cirka 14 dages behandlingstid.

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi, om aktiviteten har et kulturelt eller kommercielt formål. Som udgangspunkt vil du kunne få en tilladelse ved kulturelle aktiviteter. Hvis vi vurderer, at aktiviteten er af kommerciel art, må du regne med et afslag.

Reklameskilte

Plakater, skilte, lysreklamer og andre indretninger med reklameformål må ikke anbringes i det åbne land. Reklamer, der anbringes nær den virksomhed, der reklameres for, er undtaget. Skiltene må dog ikke virke for dominerende i landskabet eller være synlige over store afstande.

Godkendte skilte for trafikkampagner og mindre henvisningsskilte til virksomheder, der er anbragt på egen grund eller ved indkørslen til nærmeste vej, er også undtaget fra forbuddet.

Siden er opdateret:
15.09.2016