Vision og mål

Visionen for det samlede initiativ er, at Tøndermarsken bliver et område, der er attraktivt at besøge, bo og arbejde i.

Den positive udvikling skal realiseres ved at udnytte de turismemæssige potentialer, der bygger på naturgivne og kulturelle styrkepositioner, og samtidig adressere områdets udfordringer.

Indsatsen er derfor helhedsorienteret og omfatter:

  • Byomdannelse og fysisk opgradering af Højer
  • Landskabsudvikling ved at styrke adgangen til naturen og oplevelsespunkter
  • Klimatilpasning ved at udvikle en ny generation af klimatilpasninger omkring Vidå, der samtidig styrker de rekreative værdier i Tønder og naturgrundlaget i Tøndermarsken
  • Destinationsudvikling gennem en styrket turismeindsats og erhvervsudvikling med fokus på fødevarebranchen og andre brancher, der kan øge døgnforbruget blandt turister samt styrket organisering og lokal forankring ved at samle aktører på tværs af brancher i en fælles indsats.

Læs mere om indsatsområderne

Siden er opdateret:
13.09.2016