Tøndermarsk Initiativet

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.
Over fem år investerer parterne tilsammen ca. 250 mio. kr. i udviklingen.
Initiativet er Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område.
Grundlaget for samarbejdet findes i en partnerskabsaftale, som definerer de overordnede rammer og hovedindsatsområderne.
Hovedindsatsområderne er:

  • Byomdannelse i Højer
  • Højer Byfond
  • Ruter, stier og formidling
  • Klimatilpasning langs Vidå
  • Klimatilpasning i Tønder midtby
  • Udvikling af erhverv og turisme i området

 

Status pt. i de seks spor:  

​​​​​​​

Byomdannelse Højer:

Forslag til udviklingsplan præsenteres for borgerne i Højer den 7. maj 2018, på Højer Efterskole fra klokken 19.00 til klokken 21.00.  

Højer Byfond:​​​​​​​  

Frist for ansøgninger 2018:

15. maj

15. august

7. november 

Pt: 32 ansøgninger og 23 tilsagn om støtte. 

Stilblade og ansøgningskema kan hentes på Projektkontoret Storegade 13 i Højer. Eller hentes her på siden under fanebladet: Byfonden 

Ruter, stier og formidling:

Borgermøde om formidling af Tøndermarskens natur og kultur: 17. maj 2018 på Højer Mølle fra klokken 18.30 til 20.30

Testversion af Marskstien åbner sommer 2018

Totalrådgivning vundet af Schønherr i samarbejde med Svendborg Architects og Fuldendt Ingeniører: Jan. 2018 

Endelig version af Marskstien åbner sommer 2019

Stisløjfer åbner sommer 2019

Formidlings stationer, fugleskjul, shelters med videre åbner sommer 2019 

Erhverv og turisme:

Kontakt til samarbejdspartnere og markedsføringsaftaler etableres løbende

Produktion af indhold til samarbejdspartnere 

Produktion af indhold til messer og konferencer

Fælles Grundtanke i udbud

Hjemmeside efterår 2018

Klimatilpasning:

Individuel lodsejerorientering 2018  

Vidå - ansøgning til EU Life program efterår 2018 

Klimatilpasning:​​​​​​​

Planforslag præsenteres efterår 2018. 

Tønder - Første spadestik ultimo 2019 

 

 

Spørgsmål
Har du spørgsmål om Tøndermarsk Initiativet, eller har du forslag og ideer, kan du kontakte projektdirektør Erik Jespersen på tlf. 25 70 23 52 eller e-mail eje@toender.dk.

Du er også velkommen på projektkontoret i Højer, Storegade 13. 

Projektdirektør Erik Jespersen

Foto: Ulrik Pedersen

 

Siden er opdateret:
18.04.2018