Tøndermarsk Initiativet

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.
Over fem år investerer parterne tilsammen ca. 250 mio. kr. i udviklingen.
Initiativet er Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område.
Grundlaget for samarbejdet findes i en partnerskabsaftale, som definerer de overordnede rammer og hovedindsatsområderne.
Hovedindsatsområderne er:

  • Byomdannelse i Højer
  • Højer Byfond
  • Ruter, stier og formidling
  • Klimatilpasning langs Vidå
  • Klimatilpasning i Tønder midtby
  • Udvikling af erhverv og turisme i området

Spørgsmål
Har du spørgsmål om Tøndermarsk Initiativet, eller har du forslag og ideer, kan du kontakte projektdirektør Erik Jespersen på tlf. 25 70 23 52 eller e-mail eje@toender.dk. Du er også velkommen på projektkontoret i Højer, Storegade 13. 

Projektdirektør Erik Jespersen

Foto: Ulrik Pedersen

 

Siden er opdateret:
22.02.2018