Partnerskabsaftalen

Partnerskabsaftalen danner grundlag for Tøndermarsk Initiativet. Aftalen er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. august 2016.

Se aftalen med bilag

Siden er opdateret:
13.09.2016