Nye ruter og stier

Tøndermarsken rummer en natur- og kulturarv af national og international værdi. Det er dog også et landskab, der kan virke ensartet og svært at forstå. Indsatsen ’Ruter og Stier’ skal hjælpe den besøgende med at afkode Tøndermarsken, dens sammenhæng med Nationalpark Vadehavet og hvor de særlige oplevelser findes.


 

Marskstien og stisløjfer

Der skal anlægges vandrestier, så Tøndermarsken får udnyttet sit potentiale som kyst- og naturdestination. Der skal arbejdes med stier for både den brede kyst- og naturturist og den mere garvede vandreturist. Der skal etableres en trofæsti for vandrere på cirka 52 km - Marskstien. Den lange sti vil kunne etableres og markedsføres som Danmarks eneste vandresti uden asfalt. Den lange vandresti kombineres med lokale stisløjfer, der kobler sig på Marskstien, så der også er mulighed for at gå kortere ture på et par timer.

På et borgermøde mandag den 18. september 2017 blev indsatsområdet "Nye ruter og stier" præsenteret, og der blev nedsat tre stilag, som arbejder med at kvalificere de nye ruter og stier.

Se præsentation fra mødet

Der blev nedsat et stilag for Marskstien, et stilag for stisløjfer ved Rudbøl/Nørremølle og et stilag for stisløjfer ved Højer. Der har i efteråret 2017 været afholdt møder i stilagene. Rudbøl/Nørremølle og Højer stilag har foreslået en række stisløjfer. Der er både korte, mellemlange og lange stisløjfer i hvert område. De foreslåede stisløjfer bliver nu undersøgt i forhold til ejerforhold og evt. myndighedsbehandling. Der bliver indkaldt til nye møder i Rudbøl/Nørremølle stilag og Højer stilag i 2018 for at indsamle flere gode lokale historier langs de foreslåede lokale stisløjfer. Møderne vil blive annonceret her på hjemmesiden og på Facebook.

I Marskstiens stilag har der også været afholdt møder i efteråret 2017. På møderne er bl.a. ruteforløbet mellem Møgeltønder og Tønder blevet drøftet, ligesom stilaget har været på udvalgte steder på selve ruten for at vurdere og kvalificere forløbet.

I januar 2018 vinder Tegnestuen Schønherr opgaven om nye natur- og kulturoplevelser i Tøndermarsken. Totalrådgiveren blev valgt mellem fem rådgivnings teams. 

De vil arbejde sammen med Svendborg Architects og Fuldendt Ingeniører.

Ud over den 52 km lange Marsksti, der åbner som en testversion sommeren 2018, kommer Schønherr til at arbejde med de fysiske rammer for en formidling af områdets natur- og kulturhistorie ved Lægan Pumpestation og ved Vidåslusen. De skal arbejde med fugleskjul og shelters, flere lokale stisløjfer og rekreative støttepunkter.

Schønherr har beskrevet, hvordan resultaterne fra møderne med borgerne og de mange interessentgrupper skal indgå i det videre arbejde. 

Planlagte møder i stilagene kan ses her:

  • Marskstiens Stilag
    Der er ikke aftalt møde i stilaget.
  • Rudbøl/Nørremølle Stilag / fokus på stisløjfer
    Der er ikke aftalt møde i stilaget.
  • Højer Stilag / fokus på stisløjfer
    Der er ikke aftalt møde i stilaget.

For yderligere information: Grethe Bruntse, grbr5@toender.dk, tlf. 74 92 91 97

Støttepunkter og formidlingsstationer

For at styrke oplevelsen af Tøndermarsken er det nødvendigt at etablere en række støttepunkter, der formidler den lokale fortælling det pågældende sted, og oplevelser i lokalområdet. Læs mere om planerne for støttepunkter og formidlingsstationer i Tøndermarsken herunder.

Højer mølle som adgangspunkt til Tøndermarsken og Nationalparken
Højer Mølle bliver et adgangspunkt for at opleve marskens byer, Tøndermarsken og nationalparken − her klædes man på med viden og inspiration. "Kom ind, for at komme ud" er et bærende princip. Med afsæt i områdets natur- og kulturhistoriske værdier arbejdes der med signaturhistorier, der skal bidrage til den samlede fortælling om nationalparken.

Museum Sønderjylland er tovholder på denne del af projektet.

To store formidlingsstationer
Der arbejdes også med at opbygge to større formidlingsstationer ved Pumpestationen Lægan og slusebygningen ved Vidåslusen. Formidlingsstationerne er som udgangspunkt et ubemandet sted, hvor den besøgende kan søge viden og inspiration til oplevelser i umiddelbar nærhed af formidlingsstationen. 

Små formidlingsstationer
Udover to store formidlingsstationer arbejdes der med mindre formidlingsstationer, der fortæller om det konkrete sted, mulighederne for oplevelser og sender den besøgende videre til Højer Mølle og de store formidlingsstationer. 

Rekreative støttepunkter
Besøgende i Tøndermarsken har brug for en god formidling og en god infrastruktur. Men for at sikre en samlet god oplevelse, er der dog også brug for nogle basale faciliteter fra at kunne drikke kaffen i tørvejr og evt. overnatte i primitive shelters til toiletter og affaldshåndtering.

 

Siden er opdateret:
22.02.2018