Nye ruter og stier

Tøndermarsken rummer en natur- og kulturarv af national og international værdi. Det er dog også et landskab, der kan virke ensartet og svært at forstå. Indsatsen ’Ruter og Stier’ skal hjælpe den besøgende med at afkode Tøndermarsken, dens sammenhæng med Nationalpark Vadehavet og hvor de særlige oplevelser findes.

Læs om Ruter og Stier herunder, og hvordan du kan engagere dig i arbejdet.

Kvalificering af ruter og stier - tilmeld dig stilag

Der skal anlægges vandrestier så Tøndermarsken får udnyttet sit potentiale som kyst- og naturdestination. Der skal arbejdes med stier for både den brede kyst- og naturturist og den mere garvede vandreturist. Der skal etableres en trofæsti for vandrere på cirka 52 km - Marskstien. Den lange sti vil kunne etableres og markedsføres som Danmarks eneste vandresti uden asfalt. Den lange vandresti kombineres med lokale stisløjfer, der kobler sig på Marskstien, så der også er mulighed for at gå kortere turer på et par timer.

På borgermødet mandag den 18. september, blev indsatsområdet "Nye ruter og stier"’ præsenteret og man havde mulighed for at tilmelde sig stilag, der skal arbejde videre med at kvalificere de nye stier og ruter.

Se præsentation fra mødet

Herunder kan man se de næste møder og mulighed for at tilmelde sig stilag.

 • Marskstiens Stilag
  Tidspunkt: Onsdag 27. september, kl. 16.30-18.30
  Sted: Rådhuset Tønder, lokale 120
  Tilmelding: Ikke nødvendig

 • Rudbøl/Nørremølle Stilag / fokus på stisløjfer
  Tidspunkt: Tirsdag d. 10. oktober, kl. 16.30-18.30
  Sted: Hjørnekroen, Ved Gaden 2, 6280 Højer
  Tilmelding: Ikke nødvendig

 • Højer Stilag / fokus på stisløjfer
  Tidspunkt: Torsdag d. 12. oktober 2017, kl. 16.30-18.30
  Sted: Kiers Gård, Søndergade 12, 6280 Højer
  Tilmelding: Ikke nødvendig

For yderligere information: Grethe Bruntse, grbr5@toender.dk, tlf. 20 35 10 68

Etablering af støttepunkter og formidlingsstationer

For at styrke oplevelsen af Tøndermarsken er det nødvendigt at etablere en række støttepunkter, der formidler den lokale fortælling det pågældende sted, og oplevelser i lokalområdet. Læs mere om planerne for støttepunkter og formidlingsstationer i Tøndermarsken herunder.

Højer mølle som adgangspunkt til Tøndermarsken og Nationalparken
Højer Mølle bliver et adgangspunkt for at opleve marskens byer, Tøndermarsken og nationalparken − her klædes man på med viden og inspiration. "Kom ind, for at komme ud" er et bærende princip. Med afsæt i områdets natur- og kulturhistoriske værdier arbejdes der med fire signaturhistorier, der skal bidrage til den samlede fortælling om nationalparken:

 • Livet med vandet
 • Fuglene
 • At leve på grænsen
 • Marskens byer

Museum Sønderjylland er tovholder på denne del af projektet.

To store formidlingsstationer
Der arbejdes også med at opbygge to større formidlingsstationer ved Pumpestationen Lægan og slusebygningen ved Vidåslusen. Formidlingsstationerne er som udgangspunkt et ubemandet sted, hvor den besøgende kan søge viden og inspiration til oplevelser i umiddelbar nærhed af formidlingsstationen. 

Seks små formidlingsstationer
Udover to store formidlingsstationer arbejdes der med seks mindre formidlingsstationer, der fortæller om det konkrete sted, mulighederne for oplevelser og sender den besøgende videre til Højer Mølle og de store formidlingsstationer. 

Rekreative støttepunkter
Besøgende i Tøndermarsken har brug for en god formidling og en god infrastruktur. Men for at sikre en samlet god oplevelse, er der dog også brug for nogle basale faciliteter fra at kunne drikke kaffen i tørvejr og evt. overnatte i primitive shelters til toiletter og affaldshåndtering.

 

Siden er opdateret:
29.09.2017