Højer Byfond

Formålet med Højer Byfond er at yde økonomisk støtte til private til restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige og fredede huse i Højer og derigennem styrke byens særegne kulturmiljø.

Private boligejere i Højer kan løbende søge om støtte til restaurering gennem fonden. Ansøgningsskema og kriterier kan downloades via selvbetjeningslinks øverst på denne side.

Der kan blandt andet ydes støtte til at restaurere og sætte facader, vinduer og døre eller tag i stand – eller retablere bygningselementerne påny. 

Det er bestyrelsen for Højer Byfond, som vurderer ansøgninger og tildeler eventuel støtte. Der gives støtte fire gange om året.

Højer Byfonds bestyrelse består af:

  • Eske Møller, projektleder og arkitekt m.a.a., formand, udpeget af Realdania
  • Preben Linnet, kommunalbestyrelsesmedlem, udpeget af Tønder Kommune
  • Anne Marie Overgaard, museumsinspektør, udpeget af Museum Sønderjylland
  • Jes Vagnby, arkitekt og medlem af foreningen Nordfrisiske/Vestslesvigske Ildsjæle, udpeget af foreningen

Orienteringsmøde

Højer Byfond blev lanceret på et informationsmøde på Kiers Gaard i Højer den 6. januar 2017. Her blev formålet med fonden præsenteret, og der blev orienteret om mulighederne for at søge støtte.

Ansøgningsfrister

De næste frister for at søge om støtte fra byfonden er:
  • 7. november 2017
Kontaktperson er Caroline Albrechtsen, tlf. 74 92 91 96, e-mail: cla1@toender.dk
 
Siden er opdateret:
12.09.2017