Borgerdialoggruppe

Styregruppen har på sit første møde den 12. september 2016 besluttet at oprette en borgerdialoggruppe med repræsentanter for lokalsamfundet.

Dialoggruppen skal på tværs af organisationen være tæt på Initiativet og være brobygger og med til at skabe tæt kontakt, dialog til og synlighed i lokalsamfundet.

Gruppen består af Bent Schulz-Hansen, Hanne B. Sønnichsen, Jørn Petersen og Peter Sønnichsen fra Højer-området. De er alle udpeget af lokale foreninger.

Kontaktoplysninger på Borgerdialoggruppens medlemmer:

Jørn Petersen, e-mail: jpsotofte@me.com, tlf. 21 42 29 40
Peter Sønnichsen, e-mail: hoejerdige@mail.dk, tlf. 42 27 25 65
Hanne B. Sønnichsen, e-mail: hanneihojer@gmail.com, tlf. 23 25 28 01
Bent Schulz-Hansen, e-mail: skibbroen@gmail.com, tlf. 40 44 51 47

 

Siden er opdateret:
21.02.2018