Psykiatri og handicap

Du kan søge om et botilbud og/eller beskæftigelsestilbud, hvis du har sociale, fysiske og/eller psykiske problemer og har brug for pædagogisk støtte i hverdagen. Du kan også få støtte i din egen bolig i form af en hjemmevejleder. 

Har du kun brug for hjælp i en kortere periode eller har du et kronisk behov for hjælp kan du søge om botilbud. Botilbuddene i Tønder Kommune er specialiserede indenfor hver deres område. Ønsker du at søge et af nedenstående tilbud skal du kontakte Myndighedsafdelingen, som du finder her.

Handicapkørsel ved Sydtrafik

Døgntilbud

Beskæftigelse

Erhvervet hjerneskade

  • Er du over 18 år og har fået en hjerneskade tilbydes du genoptræning og rehabilitering i samarbejde med Tønder Kommunes neuroterapeuter på Klosterparken.

Socialpsykiatri

  • Modtager du kontanthjælp og lider du af en sindslidelse, tilbydes individuel tilrettelagt rehabilitering, som varetages af Jobcentret. 
  • Modtager du pension og lider du af en sindslidelse kontaktes Solgårdens udekørende team

Støtte i eget hjem(§ 85)

Handicappolitik

Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2009 en handicappolitk for Tønder Kommune.

Se handicappolitikken her

Siden er opdateret:
19.10.2016