Lavbundsprojekter

Søndersø - forundersøgelse af lavbundsprojekt

Tønder Kommune har med tilskud fra lavbundsordningen undersøgt mulighederne for at etablere en sø syd for Ubjerg. Projektet skal bidrage til mindre udledning af drivhusgasser og fremme naturens kvalitet.
 

Kogsbøl Mose – forundersøgelse af lavbundsprojekt

Tønder Kommune undersøger med tilskud fra lavbundsordningen og i samarbejde med lodsejerne muligheden for at udtage landbrugsjorde af drift syd for Kogsbøl Mose. Projektet skal bidrage til mindre udledning af drivhusgasser og fremme naturens kvalitet.

 

 

Siden er opdateret:
04.05.2016