Byfornyelse

Staten afsætter hvert år midler på finansloven til byfornyelse som kommunerne kan søge. Disse midler kan derefter bruges til istandsættelse eller nedrivning af nedslidte boliger og ombygning af nedlagt erhverv.

Det er Tønder Kommune, der efter ansøgning fra ejeren af en ejendom, beslutter om ejeren kan få støtte fra byfornyelsesmidlerne, og i så fald støttens størrelse. En del af udgiften til bygningsfornyelse skal finansieres af ejeren. Det er vigtigt at arbejdet ikke påbegyndes, før der foreligger et tilsagn om støtte, der er underskrevet af både ejer og Tønder Kommune.

Der er mulighed for tilskud til:

  • Istandsættelse af klimaskærmen på private udlejningsboliger, som er opført før 1960 og er væsentligt nedslidt. Der kan også søges støtte til energiforbedrende foranstaltninger, som er foreslået i en energimærkningsrapport
  • Istandsættelse af klimaskærmen på ejer- og andelsboliger, som er opført før 1960 og er væsentligt nedslidt, og som bebos af ejer eller andelshaver. Der kan også søges støtte til energiforbedrende foranstaltninger, som er foreslået i en energimærkningsrapport
  • Ombygning af privat erhvervsbyggeri til private udlejningsboliger, hvis erhvervet er nedlagt.
Siden er opdateret:
28.04.2016