Kørekort

Henvend dig personligt i Borgerservice, når du skal have udstedt eller fornyet dit kørekort

Du skal medbringe dit kørekort og et foto af dig selv, der lever op til kravene for foto til kørekort.

I Borgerservice på Tønder Rådhus kan du få taget digitalt foto. Foto koster 100 kr.

Du skal medbringe en lægeattest hvis:

  • du skal forny kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E, samt   kørekort til erhvervsmæssig personbefordring eller
  • du har begrænset gyldighedstid i kørekortet på grund af sygdom eller
  • du er fyldt 75 år

Læs mere på borger.dk om dit første kørekort