Kørekort

Henvend dig personligt i Borgerservice, når du skal have udstedt eller fornyet dit kørekort

  • Du skal medbringe dit kørekort og et foto af dig selv, der lever op til kravene for foto til kørekort
  • Du skal medbringe en lægeattest hvis:
    • du skal forny kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E, samt   kørekort til erhvervsmæssig personbefordring eller
    • du har begrænset gyldighedstid i kørekortet på grund af sygdom eller
    • du er fyldt 75 år

Læs mere på borger.dk om dit første kørekort​​​​​​​