Faglig rådgivning og vejledning

Faglig rådgivning og vejledning fra de lokale børn og ungemedarbejdere

Tønder Kommune går nye og utraditionelle veje for at styrke indsatsen over for børn og unge. Vi har samlet en stor del af de socialrådgivere, psykologer, sundhedsplejersker og andre, som arbejder med at vejlede og rådgive omkring problematikker i børnefamilier i tværfaglige teams på distriktsskolerne.

Dermed kommer børn og ungemedarbejderne tættere på børnefamiliernes hverdag. Ved at anbringe forskellige fagmedarbejdere omkring samme bord i nærmiljøet opnås samtidig øget ekspertise, og der skabes større sammenhæng og helhed i indsatsen.

Du behøver altså kun at gå et sted hen for at få svar på spørgsmål om alt, der har med trivsel, sundhed og uddannelse at gøre.

Hvert team består af fagpersoner inden for områderne:

Hver torsdag holdes der åben rådgivning fra kl. 14-17 på nedenstående lokationer.  

Kontakt dit lokale kompetenceteam:

Løgumkloster Distriktsskole
Kontaktperson: Gitte Lauesen, tlf. 74 92 83 13, mobil: 20 15 31 33

Skærbæk Distriktsskole (Birke Allé) 
Kontaktperson: Grethe N. Jørgensen, tlf.: 74 92 83 47

Tønder Grundskole
Kontaktperson: Elsebeth Bay, tlf.: 74 72 35 15

Tønder Overbygningsskole
Kontaktperson: Lis S. Møller, mobil: 24 98 05 36 

Toftlund Distriktsskole: 
Kontaktperson: Mette T. Rosenlund, tlf.: 74 92 99 70

Siden er opdateret:
02.06.2016