Skorstensfejning

Skorstensfejning i Tønder Kommune

Det er lovpligtigt af få tilset og renset sin skorsten og ildsted af en autoriseret skorstensfejermester. Normalt sker dette en gang årligt. Skorstensfejeren skal både rense skorstenen og udføre brandpræventivt tilsyn med skorsten og tilsluttede enheder.

Kommunen er forpligtet til at stille en skorstensfejer til rådighed for borgerne. I Tønder Kommune har vi en aftale med to skorstensfejermestre. De to skorstensfejermestre har hver deres distrikt.

Skorstensfejermester Karl Otto Pilgaard
Tlf. 74 72 35 57
Område: postnummer 6240 Syd, 6261, 6270, 6280 og 6792 Syd

Skorstensfejermester Bent Kurth
Tlf. 74 83 02 55
Område: postnummer 6240 Nord, 6520, 6534, 6535, 6780 og 6792 Nord

Siden er opdateret:
28.06.2016